TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Lễ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Quốc lộ 32 tại Tam Nông

Lễ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Quốc lộ 32 tại Tam Nông
Công ty tổ chức lễ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.

Công ty tổ chức lễ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.

      

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đắc
0988.394.806
Đinh Đắc
0988.394.806
Thống kê truy cập