Cho thuê các thiết bị khác

 

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

Cho thuê các thiết bị phục vụ sự kiện liên quan khác:

- Máy tính, laptop, máy chiếu, ti vi, màn hình lớn, máy ghi hình.....

 

 

 

- Thảm dải sàn, hàng rào cột trụ Inox,dải băng đeo chéo người......

 

 

- Sản xuất, cho thuê Cổng hơi, cổng chào, cổng chào bằng bóng bay, khinh khí cầu....

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đắc
0988.394.806
Đinh Đắc
0988.394.806
Thống kê truy cập